Thursday, August 2, 2007

Health - 3 (Diet pill)


ေဆးျဖင့္ ၀ိတ္ခ်ျခင္း သို ့မဟုတ္ အနြရယ္ကိုဖိတ္ေခၚျခင္း

ခနြာကိုယ္သြယ္လ်မွ လွတယ္ ဆိုေသာ္လည္း ပိန္ေဆး ျဖင့္ အသက္ နွင့္ အသဲ ကို မလဲသင့္ပါ။

အသက္ငယ္စဥ္ခါတုန္းက စားသမွ်အစာေတြဟာ လွုပ္ရွားမွု ့ေျကာင့္ ၄င္း ကိုယ္ခနြာတည္ေဆာက္မွု ့ေတြ ေျကာင့္၄င္း ေလာင္ကြ်မ္းျပီး အားအင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခါ ကိုယ္ခနြာထဲတင္မက်န္ခဲ့ျကပါ။ ကိုယ္ခနြာတည္ေဆာက္မွု ရပ္ဆိုင္းသည့္ အခိ်န္ အသက္ရြယ္ အေတာ္တန္ေရာက္ေသာအခိ်န္တြင္ စားသမွ် အစာမ်ားသည္ ကိုယ္ခနြာတည္ေဆာက္မွု နည္းပါးမွုေျကာင့္ ေလာင္ကြ်မ္းမွုနည္းလာျပီး ပုိလွ်ံလာေသာ အဆီပိုအသားပို မ်ားအျဖစ္ လူ ့ကုိယ္အတြင္းက်န္ရစ္ပါသည္။

စားသမွ် အဆီပိုအသားပိုမ်ားကို ေလ့က်င့္ခဏ္းလုပ္ရ္် ေလာင္ကြ်မ္းေစျခင္း သင့္ေတာ္ မွန္ကန္ေသာ အစားမ်ားေရြးခ်ယ္စားျခင္း အစားအေသာက္ ဆင္ျခင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ကိုယ္ခနြာ သြယ္လ်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

တခိ်ဳ ့မွာ က်န္းမာေရးဗဟုသုတမရိွေသာေျကာင့္၄င္း၊ ရက္တိုတိုအတြင္း ကိုယ္ေရစစ္လို ေသာေျကာင့္၄င္း။ ေလ့က်င့္ခဏ္းလုပ္ရန္ အစားေရွာင္ရန္ မလုပ္လို ေသာေျကာင့္၄င္း ေဖၚစပ္ထားေသာ ေဆးမ်ားသံုးစဲြသည္ကိုေတြ ့ရပါသည္။

ေဆးေဖၚစပ္ရာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဓါတ္ေပါင္းမ်ားမွာ တသမတ္တည္း စံခ်ိန္မွီရန္ အျမဲ စစ္ေဆး နိုင္ဖို ့ခဲယဥ္းပါသည္။ထုပ္လုပ္ရာတြင္ အမွားအယြင္း လည္းရိွနိုင္ပါသည္။ တခ်ိဳ ့ေဆးမ်ားကို ခံနိုင္ရည္စြမ္းအားရွိမွု သည္ လူ ့ခနြာကုိယ္ တဦးနွင့္တဦးမတူျကပါ။ ေဆးမ်ား ေသာက္သံုးျပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ခ်သည္မွာ က်န္းမာေရး ရွဳ ့ေဒါင့္မွ ျကည့္လွ်င္ အလြန္ မွားယြင္းေျကာင္း သက္ေသသာဓကမ်ားျဖင့္ တင္ျပလိုပါသည္။

၂၀၀၁-၂ ခုနစ္ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္တြင္ စကၤာပူနုိင္ငံတြင္ နံမည္ျကီး သရုပ္ေဆာင္ မင္းသမီး တဦးမွာ ပိန္ေဆးေသာက္ျပီး ၂လအတြင္း သိသာစြာ ပိန္သြားပါသည္။ ထိုေဆးကို ေရာင္းေသာ သူေဌးမွာလည္း ေသာက္ျပီး၂လအတြင္း ခနြာကိုယ္တ၀က္မွ် ပိန္သြားေသာေျကာင့္ စတင္ ေရာင္းခ် ေျကာင္းသိရပါသည္။ ထုိေဆးသည္ တျဖည္းျဖည္း နံမည္ ျကီးလာျပီး လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စတင္ သံုးစဲြလာသည္ ကို ေတြ ့ရပါသည္။ ေဆးသည္လည္း တျဖည္းျဖည္း ေစ်းျကီးလာပါသည္။

ထိုအခိ်န္တြင္ ရုပ္ရွင္မင္းသမီးတဦးမွာ ေနမေကာင္းသျဖင့္ ရိုက္ကြင္းမွမျကာခဏ ပ်က္ကြက္လာပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေတြ ့ရိွခ်က္မွာ အစာအဆိပ္ျဖစ္ျပီး အသဲပ်က္စီး သြားေျကာင္းေတြ ့ရပါသည္။ အသဲအစားထုိးကုနုိင္မွသာ အသက္ရွင္နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိအခါတြင္.....


မင္းသမီး၏ခ်စ္သူ က သူ ့၏အသဲ တျခမ္းကို လွဴဒါန္းျပီး အသက္ဆက္ေပးခဲ့ ပါသည္။ တလအတြင္း ေရာဂါတူ ေနာက္ထပ္လူနာတဦး မွာလည္း အသဲအစားထိုး မကုလွ်င္ အသက္ မရွင္နိုင္ေျကာင္းေတြ ့ရျပန္ပါသည္။ ကံဆိုးစြာ သူ ့၏ မိသားစု၀င္ မ်ားသည္ အသဲအစားထုိးကုရန္ မအပ္စပ္ေျကာင္းေတြ ့ရျပန္ပါသည္။ အသဲလွဳဒါန္းသူ မ်ားေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း စကၤာပူနုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရးစည္းကမ္းခ်က္သည္ မိသားစု၀င္ နွင့္ ခ်စ္ကြ်မ္း၀င္သူ သာ အသဲလွုဒါန္းနိုင္မည္ ဆိုေသာေျကာင့္ ထုိလူနာ သည္ ခ်စ္သူမရိွေသာေျကာင္း၄င္း သုိ ့မဟုတ္ ခ်စ္သူကအသဲမလွဴဒါန္း ေသာေျကာင့္၄င္း အသဲအစားထိုးကုသရန္ အသဲမရသျဖင့္ ေသဆံုးသြားပါသည္။

ေရာဂါ ရာဇ၀င္ကို ေလ့လာလိုက္ေသာအခါ ပိန္ေဆးတြင္ပါရိွေသာ ဗီတာမင္ ဘီဓါတ္ေပါင္းတမိ်ဳးမွာ အဆိပ္သင့္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားေျကာင္းေတြ ့ရိွရပါသည္။ အခ်ိန္တူကာလတြင္ ထုိေဆးေသာက္ ေသာသူမ်ားအားလံုး အသဲပ်က္စီးျပီးတခ်ိဳ ့ေသဆံုးျကရပါသည္။ တခ်ိဳ ့မွာ ေစ်းျကီးသျဖင့္ ေသာက္သံုးမွု ပမာဏနည္း ေသာေျကာင့္ အသက္ဆံုးရံွုးသည္အထိ မျဖစ္ခဲ့ျက ေသာ္လည္း အသဲေရာ၈ါ ခံစားေန ျကရပါသည္။

ထုိေဆးသည္ တရုပ္ျပည္မွ တင္သြင္းေသာ ေဆးျဖစ္ပါသည္။ ပထမပိုင္းတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ တင္ျပသည့္အခ်ိန္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ဓါတ္ေပါင္းမ်ားမွာ မွန္ကန္ျပီး အဆိပ္မသင့္ပါ။ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမွု အဖြဲ ့မွ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးထားသည့္ ေသာက္သံုးနိုင္သည့္ စံခိ်န္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း ကာလ အေတာ္ျကာေသာ အခါတြင္ ပထမပိုင္းအတိုင္း စံခိ်န္မမီွဘဲ တခိ်ဳ ့ဓါတ္ေပါင္းမ်ားေလ်ာ့နည္းျပီး တခိ်ဳ ့ဓါတ္ေပါင္းမ်ား ပိုမို လာျပီး လူကို ဥပါဒ္ေပးသည့္ ေဆးျဖစ္လာေသာ္လည္း ထပ္မံ စစ္ေဆးမွု ့မရိွဘဲ တင္သြင္းသျဖင့္ ထိုေဆးကုိေသာက္သံုးသူမ်ား မလိုအပ္ဘဲ ေရာဂါရမွု့ အသက္ဆံုးရံွုးမွု ့ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါသည္။

ထုိ ့ေျကာင့္ ပိန္လိုသူမ်ား ပိန္ေဆးမ်ား မေသာက္ျကပါရန္ အသက္ကို နွေမွ်ာျကပါရန္ ယခုေဆာင္းပါးျဖင့္ သတိေပး နိုးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

2 comments:

Blogger said...

Slim-Fizz is a distinct appetite suppressant which contains the groundbreaking fibre Glucomannan, which is a natural dissolvable fibre extracted from fresh Konjac.

Blogger said...

New Diet Taps into Innovative Plan to Help Dieters Lose 23 Pounds in Only 21 Days!

 
/* EOT ----------------------------------------- */